Nilai Tukar Petani Propinsi Nusa Tenggara Barat bulan Januari 2018 mengalami peningkatan 0,31 persen

Penghitungan Nilai Tukar Petani menggunakan tahun dasar 2012=100 dimana pada bulan Januari 2018 tercatat Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 112,72; Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 83.69; Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 93,69; Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 121,47 dan Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) 104,60. Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) dirinci menjadi NTP Perikanan Tangkap (NTN) tercatat  112,93 dan NTP Perikanan Budidaya (NTPi) tercatat 91,12  Secara gabungan, Nilai Tukar Petani Provinsi NTB sebesar 107,81 yang  berarti NTP bulan Januari 2018 mengalami peningkatan   0,31 persen bila dibanding kan dengan bulan Desember 2017 dengan Nilai Tukar Petani sebesar 107,48.

Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) bulan Januari 2018 sebesar 117,05 atau meningkat 0,21 persen dibandingkan dengan bulan Desember 2017 sebesar 116,81 persen. Sebagian besar NTUP bernilai di atas 100 kecuali untuk subsektor hortikultura yang hanya sebesar 93,81. NTUP sub sektor lainnya masing-masing sebagai berikut : Peternakan (133,63); Tanaman Pangan (118,73); Perikanan (114,34); dan Tanaman Perkebunan Rakyat (105,36).

Dari 33 Provinsi yang dilaporkan pada bulan Januari 2018, terdapat 10 provinsi yang mengalami peningkatan NTP dan 23 provinsi mengalami penurunan NTP. Peningkatan tertinggi terjadi di Provinsi NAD yaitu sebesar 0,89 persen, sedangkan penurunan NTP terbesar terjadi di Provinsi Babel yaitu sebesar (2,46) persen.

https://ntb.bps.go.id/pressrelease/2018/02/01/459/nilai-tukar-petani-propinsi-nusa-tenggara-barat-bulan-januari-2018-mengalami-peningkatan-0-31-persen.html